Bodrumdan su nasıl pompalanır? Pompa olmadan nasıl ve nasıl dışarı pompalanır, bodrumdan sıvı pompalamak için pompa, pompalama tekniği

Bodrum suyu birkaç farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bu sorunun mümkün olan en hızlı çözüme ihtiyacı var. Suyu bodrumdan aşağıda açıklanacak olan çeşitli şekillerde pompalayabilirsiniz.

Özellikleri:

Bodrumda su olması durumunda ilk adım, oluşum nedenini ortadan kaldırmaktır. Nedeni ortadan kaldırarak, bodrumun su basmasını önleyebilirsiniz. Su oluşumunu etkileyen faktörlere özel dikkat gösterilmelidir.

 • Yeraltı suyu . İlkbaharda, su tablası, temelin bulunduğu yerin üzerine yükselir, bu nedenle deliklerden ve çatlaklardan sızabilir. Bu, kar veya yoğun yağışların erimesinden sonra toprağın suyu bir sünger gibi emmesi ve kendi içinde tutması nedeniyle de olabilir.
 • Yanlış drenaj montajı veya tıkanması. Bodrumda duvarlar ve tavanlar su geçirmezse, ancak bodrumda su hala görünüyorsa, yalıtım katmanına dikkat etmelisiniz. Bütünlüğünü kontrol etmek gerekir. Bunu yapmak için önce bodrumdaki tüm suyu pompalamanız gerekir. Bazı durumlarda, insanlar para biriktirmek için drenaj sistemini ihmal ederler, ancak bu nedenle, su yalıtımı kendi başına bu sorunla baş edemeyeceği için nem bodrumda yoğunlaşacaktır.

Bodrumun uzun süre kuru kaldığı ve aniden su basması ve rutubetin ortaya çıktığı durumlar vardır. Bu, tabanın etrafındaki topraktaki bir değişikliğe bağlı olabilir. Bu durumda, suyu duvarlardan ayırmak ve temelin çevresine bir drenaj halkası inşa etmek gerekir.

 • Bir evin temelindeki çatlak. Vakfın bütünlüğünün herhangi bir ihlali, bodrum katında su oluşumuna yol açabilir. Evin tabanına verilen hasar, teknolojik süreçte yapılan bir dizi hatayla ilişkilendirilebilir. Hasar görmüş bir yüzey neme karşı savunmasız hale gelir. Uzmanlar, suyun etkisiyle betondaki kalsiyum miktarının azaldığını belirtiyor. Bu, güvenilirlik ve güç göstergelerini olumsuz etkiler. Yalıtımın değiştirilmesi bu durumda yardımcı olmayacaktır, çünkü su oluşumunun nedeni bina seviyesinde olduğundan, bu sorunu gidermek için yapılan çalışmalar kapsamlı olmalıdır.

Çatlak ve kırıklara ek olarak, bodrumda mantar sporları ve küf oluşması nedeniyle aşırı nemin kılcal penetrasyonuna dikkat edilmelidir. Su yalıtımı için kullanılan kalitesiz malzemeler bu soruna yol açabilir. Diğer bir neden, bodrum katındaki etkisiz bir havalandırma sistemi olabilir.

Suyu dışarı pompalamak için otomatik elektrikli pompa gibi bir ünite seçebilirsiniz. Uzmanların tavsiyelerini dikkate alarak kendi ellerinizle monte etmek daha iyidir. Kuru kurmak ve pompalamak çok kolay olacaktır.

Ne gerekli?

Bodrumdan su pompalamanın çeşitli yolları vardır, ancak bunların çoğu pompa kullanımını içerir. Bu prosedürü gerçekleştirmek için ana araç pompadır. Bu nedenle, karakteristik özelliklerini anlamak için bu ekipmanın mevcut türlerine aşina olmak son derece önemlidir. Aşağıda en yaygın olanları hakkında ayrıntılı olarak konuşacağız.

Yüzey pompaları

Bu tür pompaların su yüzeyine veya seviyesinin üzerine kurulması gerekir. Sert bir boru vasıtasıyla su emilir. Su, esnek bir bahçe hortumu kullanılarak boşaltılır. Sunulan sistemin temel avantajı, bu pompanın bakım için uygun olmasıdır. Su ile temas etmediği için tasarımı basittir. Bunun ekipmanın maliyeti üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Pompa su dışında çalıştığı için çalışmasına çok fazla gürültü eşlik eder. Pompa suyun içindeyken kalınlığı gürültüyü emer. Daha önce belirtildiği gibi, böyle bir pompanın tasarımı basittir. Bu, ekipmanın sızdırmaz bir kasaya ve diğer unsurlara sahip olmadığı gerçeğiyle ifade edilir, bu nedenle onu suya veya yüksek neme maruz kalmaktan korumak gerekir. Bu cihazın yerleştirilmesini dikkate aldığınızdan emin olun.

Pompalar arasında seçim yaparken, sunulan türlerin suyu tamamen ortadan kaldıramadığını da hesaba katmalısınız. Bu, pompadaki belirli bir hava hacminin artmış birikmesinden kaynaklanmaktadır. Hava suyla birlikte boruya girdiğinde ekipman çalışmayı durdurur.

Bu nedenle, bu tür bir pompa için seçiminizi yalnızca nadiren kullanmanız gerekiyorsa durdurabilirsiniz. Örneğin, inşaat sırasında veya yoğun yağış mevsiminde bodrumdan su pompalanması gerekir.

Dalgıç

Bu cihaz, pompalanacak sıvı seviyesinin altına yerleştirilir. Bu, yalnızca sıvıyı yüksek bir derinlikten kaldırma konusunda değil, aynı zamanda motorun aşırı ısınması konusunda da endişelenmenize izin vermez. Böyle bir mekanizma sondaj deliklerine, proses tanklarına veya kuyulara kurulabilir. Bu tür pompaların temel avantajı, güvenilir çalışması ve uzun hizmet ömrüdür.

Bu ekipmanı satın almadan önce kirli suyu dışarı pompalamak için kullanılıp kullanılamayacağını kontrol edin. Bir bahçeyi veya sebze bahçesini sulamak için harika olan, yalnızca temiz suyla kullanıma odaklanan tasarımlar vardır. Kirli su ile kullanılabilen pompalar, kirli kuyulardan, inşaat çukurlarından veya bodrum katlarından sıvıları pompalamak için mükemmel bir iş çıkarır.

Dalgıç pompalar, onları geleneksel tasarımlardan ayıran daha geniş menfezlere sahiptir. Bu, "drenajların" 50 mm'den daha küçük bir çapa sahip partikülleri geçmesine izin verir. Bazı ekipmanlar, yosun veya saç gibi lifli parçacıklar içeren suyu pompalayabilir.

Mekanizmanın verimli çalışabilmesi için güçlü motorlu bir model seçilmesi gerekiyor. Ayrıca, cihazın su pompalayabileceği derinliğe de dikkat etmelisiniz.

Bu tip pompanın temel dezavantajı, bakımının zor olmasıdır.

Evrensel

Bu kategori, kanalizasyon çukurlarından sıvı pompalamak için kullanılan pompaları içerir. Bu cihaz batık modda çalışır ve çok sayıda avantaja sahiptir. Bu avantajlardan biri, yüksek kaliteli bir ünite seçerseniz, yüksek güç ve güvenilir çalışma ile ayırt edilecek olmasıdır.

Bu tasarımın uzun bir servis ömrü vardır. Öğütme tertibatına sahiptir, bu nedenle kirli suyu dışarı pompalamak için kullanılabilir. Pompa, ince döküntü veya kumdan korkmaz.

Manuel

Silindirik bir etki prensibi ile karakterizedir. Su, insan eylemi ile tahrik edilen bir piston vasıtasıyla içeri ve dışarı pompalanır. Bu tür bir ekipmanın belirli bir avantajı, elektrikli ekipmana bağlı olmamasıdır. Tasarım güvenilir ve kullanımı kolaydır, pompanın maliyeti düşüktür.

Pompalama tekniği

Bodrumdaki suyu gidermenin birkaç yolu vardır. Her biri hakkında ayrıntılı olarak konuşalım.

Drenaj düzenlemesi

Bu, yeraltı sularıyla mücadelede en iyi yöntemdir. Bu durumda su iki yoldan biriyle boşaltılabilir.

 • Evsel amaçlar için uygulanamayan hendekler, onları sahada kazmak tehlikeli olduğu için ve görünümünü olumsuz yönde etkiler. Bataklığı kurutmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz.
 • Çapı genellikle 10 cm olan özel drenaj boruları, bu boruların tüm yüzeyine küçük delikler açılmaktadır. Eğimli zeminin altında bir nem alma derinliğine kadar aşılanmaları gerekir. Bu, suyun serbestçe boşaltılmasını sağlayacaktır.

Drenaj sistemi ayrı ayrı veya diğer bodrum boşaltma yöntemleriyle birlikte kurulabilir, ancak bu yöntemi kullanarak taşkın nedenini ortadan kaldırabilirsiniz. Bodrumdan su pompalamak için sunulan teknik mükemmel bir sonuç göstermektedir.

Otomatik su pompalama organizasyonu

Sahanın düz olduğu ve içinde eğim olmadığı bir durumda, drenaj borusunu yönlendirecek yeriniz olmayacağı için farklı bir yöntem gereklidir. Otomatik pompalama sistemi en basit yoldur.

Bu sistemi organize etmek için önce bodrumun içinde bir çukur oluşturmanız gerekiyor. Büyüklüğü 50 x 50 duyarlılık, çukurun derinliği ise en az 0,5 metre olmalıdır. Tuğla işçiliği yardımıyla duvarların güçlendirilmesi, zamanla dökülmesinin engellenmesi gerekmektedir. Alt kısım çakılla kaplanmalıdır. Bu tabakanın kalınlığı 10 cm olmalıdır.

Daha sonra, çukura otomatik kontrol sistemine sahip bir drenaj pompası kurmanız gerekir. Sisteme bağlanan hortum binadan uzaklaştırılmalıdır.

Su tablası yükseldiğinde, bu çukurda izlenebilir. Su belirli bir seviyeye ulaştığında, sistem otomatik olarak çalışacak ve dışarı pompalayacaktır. Sonuç olarak, fazla nem pompa tarafından alınacaktır. Su birikmeye devam ederse, pompa tekrar açılacak ve boşaltacaktır. Bu, su tablası düşene kadar devam edecektir.

Bu sistem basit ve güvenilirdir. Oluşturulmasının maliyeti, pompayı satın alma maliyetine bağlıdır. Bir dezavantaj olarak, böyle bir sistemin sorunu ortadan kaldırmadığı, ancak geçici bir çözüm bulduğu unutulmamalıdır.

Su yalıtımı

Bodrumdaki su düzenli olarak görünüyorsa ve sürekli yoğunlaşıyorsa, su yalıtımına dikkat etmeniz gerekir. Bitüm esaslı mastik ve alçı kullanarak koruyucu bir bariyer oluşturabilirsiniz.

Bu prosedürü gerçekleştirmek için, mastik, su yalıtım bileşiği, nehir kumu, alçı ağ ve çimento içeren malzemelere ihtiyacınız olacak. İş için bir spatulaya, bir inşaat karıştırıcısına, karışımı karıştırmak için bir kaba ve ezmek için gerekli metal kıllara sahip bir fırçaya ihtiyacınız olacak.

Önce bodrum katını iyice boşaltmalısınız. Tüm yüzeyler kir ve tozdan arındırılmalıdır. Dikişler ve köşeler bir fırça ile ovulur. Su yalıtımının oluşturulması birkaç aşamada gerçekleştirilir:

 1. Duvarlar ve zeminler, nemin nüfuz etmesini önlemek için çatlakların kapatılabilmesi için su yalıtım bileşiği ile işlenmelidir.
 2. Dikişler, küçük çatlaklar, köşeler mastik ile bulaşmalıdır. Tüm yüzey de işlenir. En az 2,5 santimetre katman.
 3. Sıva karışımını uygulamak için gerekli olan duvarların yüzeyine metal bir ağ yerleştirilir. Spatula ile uygulanır. Katman 3,5 cm.
 4. Ayrıca zemine bir ızgara takılması gerekir ve beton dökülür. Oda tamamen kuruyana kadar bu pozisyonda bırakılır.

Yüksek kaliteli su yalıtımı sayesinde, tüm yapının hizmet ömrünü uzatmada mükemmel bir etkiye sahip olan beton tabanın aşınma direncini ve mukavemetini artırabilirsiniz. Drenaj için harika bir alternatiftir.

Su yalıtımının nasıl düzgün şekilde yapılacağı hakkında bilgi için sonraki videoya bakın.

İpuçları

Daha önce belirtildiği gibi, neredeyse tüm su pompalama yöntemleri bir pompa kullanımını içerir, bu nedenle doğru ekipmanı seçmek son derece önemlidir. Özel bir ev olması durumunda, pompanın yalnızca bodrum katından veya bodrum katından su pompalamak için değil, aynı zamanda çiftlikte kullanılmak üzere de satın alındığını dikkate almak önemlidir. Ana gösterge güçtür.

Evsel ihtiyaçlar için 1 kW yeterli, üniversal kullanım için 3 adet, inşaatta 5 kW gücünde pompalar kullanılmaktadır.

Pompanın dışarı pompalayacağı suyun ne kadar kirli olduğuna özellikle dikkat edilmelidir. Buna dayanarak, gerekli güce sahip ekipman için uygun seçenekleri seçmek mümkündür.

 • Temiz çevre veya ışık kirliliği. Bu durumda pompalar yağmur suyu kollektörlerinde veya özel yüzme havuzlarında kullanılır.
 • Orta kirlilik. Burada tortu kuyular, hendekler ve temel çukurları için kullanılır.
 • Ağır kirlilik - çözülmüş, fırtına, yeraltı suyu. Bu durumda, en güçlü teknik araçlara ihtiyaç vardır.

Bodrumdan suyun nasıl pompalanacağı ve evin drenaj suyundan nasıl korunacağı hakkında bilgi için aşağıya bakın.